Header website herfst.jpg

Algemene voorwaarden

Ik wil graag eerst een keer proberen voordat ik mij voor een cursus inschrijf, kan dat?

Wij snappen dat je graag eerst een keer komt proberen! Bij groepslessen kun je gratis een kennismakingsles volgen. Voor de instrumentale muzieklessen kun je kiezen voor een korte cursus van 3 lessen. Lees meer...

Wat als je niet naar de les kunt komen?

Kun je een keertje niet naar je les komen? Stuur even een mailtje naar receptie@kunst-kwartier.nl, of meld je telefonisch af via 0492-542445. Zo kunnen wij je docent op de hoogte brengen. De lessen die je zelf afzegt wegens ziekte of een andere reden kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald.

Wat als de docent is verhinderd?

Indien een docent onverhoopt geen les kan geven dan wordt deze les niet in rekening gebracht of, indien van toepassing, aan u terugbetaald.

Inschrijven

Inschrijven kan het hele jaar door via onze site. Met individuele lessen kun je op elk gewenst moment van start. Instromen bij reeds gestarte cursussen kan in veel gevallen ook, maar gaat altijd in overleg met de docent. Beginnen kan dus het hele jaar!

Betaling

Facturering en incasso vinden maandelijks achteraf plaats via automatische incasso. In de maanden juli en augustus wordt er niet gefactureerd. Lessen die eventueel in die maanden plaatsvinden worden in september gefactureerd. Lesgelden voor korte cursussen en workshops worden vooraf in 1 keer door ons geïncasseerd.

Lesuitval

Lessen die door Kunstkwartier worden geannuleerd, zoals de afwezigheid van een docent of een calamiteit, hoef je niet te betalen en worden in mindering gebracht op het te incasseren bedrag.

Meld je zelf af voor een les, dan wordt deze wel in rekening gebracht.

Opzeggen

Is de cursus toch niet helemaal jouw ding en wil je opzeggen? Opzeggen kan op ieder moment, de opzegging gaat in per de 1ste van de volgende maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Ter verduidelijking:

Je zegt op 24 januari via de mail op, dan geldt de opzegging per 1 februari en stopt de les en de incasso per de 1ste maart.

Stuur je opzegging per mail naar info@kunst-kwartier.nl . Zet in de mail de naam van degene die stopt, de leeftijd, de cursus die je wilt opzeggen en de naam van de docent. Wij zorgen dat de uitschrijving verwerkt wordt.

Natuurlijk is het ook erg fijn als je je docent persoonlijk laat weten dat je stopt. Maar dat vervangt het opzeggen via de mail niet.

Plaatsing bij een groepsles

Of je geplaatst kunt worden bij een cursus, hangt af van het aantal beschikbare plaatsen in een bestaande groep of het aantal inschrijvingen en de volgorde van aanmeldingen bij een nieuw te starten cursus. We laten je zo snel mogelijk weten of we je hebben kunnen plaatsen. Maar soms, bijvoorbeeld in verband met vakantie, kan het even duren.

Plaatsing bij een individuele cursus

Heb je je ingeschreven voor een individuele cursus zoals bijvoorbeeld muziekles? Dan neemt de docent persoonlijk contact met je op om een dag en tijdstip in te plannen. De inschrijving voor een instrumentale/vocale les wordt definitief als de afspraak over de feitelijke lesdag en lestijd is bepaald.

Te weinig inschrijvingen

Soms zijn er voor de start van de cursus te weinig inschrijvingen, waardoor de cursus niet door kan gaan. Uit ervaring weten we dat er gedurende de eerste weken vaak nog cursisten bijkomen. Daarom laten we in veel gevallen de eerste lessen doorgaan, tenzij anders gecommuniceerd. Mocht het zo zijn dat de cursus echt niet door kan gaan vanwege te weinig inschrijvingen, dan ben je uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.

Kleding

Indien speciale kleding en/of schoeisel is vereist voor het volgen van een cursus zal de docent je hierover inlichten.

Huren muziekinstrumenten

Volg je een kennismakingscursus muziek? Dan zorgen wij voor een leeninstrument.

Als je voor langere tijd een leeninstrument nodig hebt kun je deze, indien voorradig, bij ons huren. Prijzen variëren per instrument. Is er geen leeninstrument beschikbaar of wil je je eigen instrument aanschaffen? Je docent kan je hierbij helpen. Samen kunnen jullie op zoek naar het instrument dat het beste bij jouw wensen en niveau past.

Doorstroming bij groepslessen

Bij een aantal cursussen is er sprake van een doorgaande leerlijn, veelal leeftijdsgebonden. De docent zal tijdig aangeven wanneer het tijd is om door te stromen naar een volgende groep. Opnieuw inschrijven is ook dan niet nodig.

Muziekexamens

Jaarlijks kan er worden deelgenomen aan theorie- en praktijkexamens. Als jouw docent vindt dat je hier aan toe bent zal hij dit met je bespreken en zorgen voor de aanmelding.

Vakanties

Kunstkwartier hanteert de landelijke schoolvakanties. Meer informatie hierover vind je bij onze vakanties en vrije dagen.

Kortingsregeling

Danskorting: Binnen de dansafdeling geldt een speciale kortingsregeling. Op elke tweede en daaropvolgende jaarcursus dans krijgt de cursist 50% korting. Het kortingstarief geldt op de voordeligste cursus. N.B. Deze kortingsregeling is nog van kracht tot en met juni.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorgers die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie www.leergeld.nl/helmond

De 10 lessenkaart voor individuele muzieklessen

De 10 lessenkaart blijft beschikbaar, echter wel met aangepaste voorwaarden:

  • Betaling vindt plaats in 1 keer.
  • Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, dus niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald.
  • De lessen vinden plaats binnen 1 jaar na aanschaf.