corona.jpg

Covid-19 protocol

Update 15 oktober 2020:

Met ingang van 15 oktober is het dragen van mondkapjes verplicht binnen Kunstkwartier. Wij vragen jullie om deze maatregel te respecteren en je er aan te houden. 

Regels omtrent verplicht gebruik van mondkapjes binnen Kunstkwartier

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes;
 • Het kapje kan af als mensen zitten of op een specifiek aangewezen plek staan;
 • Ook dan moet iedereen zich aan de 1,5 meter afstand richtlijn houden;
 • Wordt de plek weer verlaten dan dient het mondkapje weer opgezet te worden;
 • Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang. Tijdens de duur van het beoefenen van de activiteiten kan het mondkapje dan afgezet worden in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt.


We verzoeken nogmaals iedereen zich hieraan te houden zodat iedereen zich veilig voelt om te komen en lessen te volgen. 

Algemene maatregelen

Wellicht ten overvloede, de maatregelen rondom hygiëne en anderhalve meter afstand blijven gewoon van kracht. Laten we ons hier ook goed aan blijven houden om samen erger te voorkomen.

streep.png
signing corona groen.jpg

Update 7 september 2020:

Regelmatig krijgen we vragen of het luchtbehandelingssysteem bij Kunstkwartier in het kader van de Corona situatie wel veilig is. We hebben dit door de technische dienst van het installatiebedrijf laten controleren. We hebben de garantie gekregen dat het systeem in Helmond volledig voldoet aan de richtlijnen die in dit kader door het RIVM worden gesteld. Ook in Centrum Hofdael in Geldrop-Mierlo voldoet het systeem aan de richtlijnen, evenals in het Klooster in Nuenen.

Hygiëneregels

Uiteraard zorgen wij ervoor dat iedereen veilig in ons pand kan verblijven en dat de lessen volgens de richtlijnen van het RIVM worden verzorgd. Om deze veiligheid te kunnen garanderen is het van belang dat we ons allemaal volgens de regels gedragen. Deze zijn in ons pand ook overal zichtbaar. We hebben looproutes aangebracht, desinfecterende middelen zijn aanwezig en, waar nodig, schermen voor de juiste afscheiding. Concreet betreft het de volgende onderwerpen:

De RIVM richtlijnen zijn te allen tijde leidend;

 • Bij de ingang van het pand en bij alle lokalen zijn desinfecterende middelen aanwezig;
 • De voorschriften waar we ons aan dienen te houden staan ook op onze website;
 • In alle (les)ruimtes moet iedereen 1,5 m afstand kunnen houden en staan stoelen en werk-/lesplekken 1,5 m uit elkaar;
 • Gebruikte cursusmaterialen worden regelmatig gereinigd;
 • Iedereen spreekt elkaar aan bij ongewenst gedrag bij het overtreden van de regels;
 • Deuren van lokalen en looproutes dienen open te blijven zodat er minder aangeraakt hoeft te worden;
 • Zowel bij binnenkomst in het lokaal als bij vertrek reinigen zowel de cursist als de docent hun handen;
 • Tafels die in leslokalen worden gebruikt worden bij binnenkomst door de leerling zelf schoongemaakt. Dit gebeurt ook weer bij het verlaten van het lokaal;
 • In het hele gebouw zijn looproutes aangebracht zodat de 1,5 m afstand kan worden gegarandeerd;
 • Bij zowel binnenkomst in als vertrek uit het pand dient de 1,5 m afstand ook geborgd te zijn;
 • Bezoekers kunnen niet spontaan binnenlopen, ze moeten zich eerst aanmelden bij de receptie;
 • Bij elke bezoeker (cursist, ouder of wie dan ook) moet een check plaats vinden om in te schatten of er risico’s zijn. Dit betekent dat er, voordat u met de docent naar de lesruimte gaat, vóóraf bij de receptie met de cursist contact is om de risico’s in te schatten. En als die risico’s er zijn betekent dit dat de cursist geen les krijgt en verzocht wordt het pand weer te verlaten;
 • Iedereen wordt verzocht voorafgaand thuis het toilet te bezoeken;
 • Voor groepslessen bij kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 m afstand maatregel niet.

Steeds meer mensen hebben het gevoel dat we met de beperkingen van o.a. 1,5 meter afstand wel wat soepeler om kunnen gaan omdat het met de ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat overlijdt de goede kant op gaat. Toch verzoeken wij u vriendelijk u aan de voorschriften te houden. Laten we als het over gezondheid gaat geen enkel risico nemen.