corona.jpg

Covid-19 protocol

Update 15 januari

De persconferentie van gisteren was voor ons héél goed nieuws:
We mogen per direct weer open. Zowel voor individuele lessen als voor groepslessen.

Dit geldt voor alle locaties waar we actief zijn, dus zowel in Helmond, Hofdael in Geldrop-Mierlo als het klooster in Nuenen.

Er is nog een aantal punten waar we met elkaar goed op moeten letten:

 • Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, behalve als dit belemmerend werkt voor de kunst- en cultuurbeoefening.
 • Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden t.o.v. volwassenen, niet ten opzichte van elkaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Iedereen vanaf 18 jaar dient in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.
 • Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar. Als dit belemmerend werkt tijdens de les dan hoeft het mondkapje niet op.

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren zijn de uitgebreide voorwaarden voor het verzorgen van onze lessen terug te lezen.

Álle maatregelen die vanaf vandaag van toepassing zijn kun je hier teruglezen.

De algemene regels voor hygiëne en toegang zijn nog van toepassing:

 • Bij klachten blijf je thuis
 • Was regelmatig je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Schud geen handen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht

We zien jullie graag weer terug, iedereen is van harte welkom.

Update 18 december

In de loop van de dag is al van alles uitgelekt. Nu de officiële persconferentie is geweest weten we het zeker: met ingang van 19 december 05:00 uur is er tot en met 14 januari 2022 sprake van een harde lockdown. Helaas betekent dit opnieuw dat we alle lessen, repetities en voorstellingen voorlopig moeten stilleggen.

De enige uitzondering is dat daar waar dit kan, de online lessen wél door kunnen gaan. Net zoals dat de afgelopen weken ook is gedaan. Het contact hierover zal rechtstreeks tussen de docent en cursist plaatsvinden.

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen dat we je in het nieuwe jaar weer snel “live” mogen begroeten bij Kunstkwartier.

Update 29 november

N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn we druk bezig met de mogelijkheden die we hebben om alle lessen zo veel mogelijk door te laten gaan. We hebben het volgende besloten:

 • Op onze locatie Helmond gaan we ook op zaterdag en zondag open voor het verzorgen van lessen. We proberen de avondlessen die niet door kunnen gaan naar zaterdag en zondag te verplaatsen.
 • Het Klooster in Nuenen is op zaterdag en zondag NIET open, dus hier hebben we helaas geen mogelijkheden tot verplaatsen van lessen.
 • Centrum Hofdael in Geldrop-Mierlo is in het weekend open op zaterdag van  9:00 uur tot 14:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Onze docenten zijn op dit moment druk aan het werk om de alternatieve roosters te maken. Onze cursisten worden door hun docent op de hoogte gebracht van de eventuele mogelijkheden.

Update 28 november

Helaas moeten wij tot 19 december iedere dag de deuren om 17:00 uur sluiten en kunnen we vanaf die tijd geen lessen meer verzorgen.

Nieuwe maatregelen, wat betekent dat voor onze activiteiten?
Kunstkwartier wordt in de nieuwe maatregelen gezien als een organisatie die actief is in de cultuursector. Dat is jammer genoeg slecht nieuws, want dat betekent dat we alleen tot 17:00 uur les kunnen geven. Dit geldt zowel voor individuele als groepslessen. Lessen die voor 17:00 uur beginnen en die eindigen na 17:00 uur komen geheel te vervallen. Lessen die niet door kunnen gaan worden niet in rekening gebracht.

Voor het geven van lessen na 17:00 uur die we niet fysiek op een van onze locaties kunnen verzorgen zullen wij daar waar mogelijk weer overstappen op online lesgeven. Het is niet ideaal, het is beter dan helemaal niets. Je docent zal zelf contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Als je geen gebruik van de online lessen wil maken, vinden we dat natuurlijk erg jammer maar hebben ook daar begrip voor. In dat geval brengen we de lessen die je de komende tijd niet zult volgen ook niet in rekening. Je blijft dan wel gewoon ingeschreven en hervat de lessen zodra dit weer mogelijk is.

Tijdens alle activiteiten die wél doorgaan voor 17:00 uur gelden de algemene basismaatregelen:

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Draag een mondkapje
 • Boven de 18+ alleen toegang met geldige QR code

Wij hadden tijdens de zomer net zoals iedereen zo gehoopt dat we dit jaar weer ‘gewoon’ konden doen wat wij het liefste doen, namelijk iedereen de kans geven zich creatief te ontwikkelen.  Het is zo belangrijk dat je je, zeker in deze moeilijke periode, creatief kunt uiten.  Wij gaan daarom achter de schermen weer vol energie aan de slag om zoveel mogelijk online voor jullie klaar te staan.

Dank alvast voor jullie begrip en medewerking.

Update 8 november 2021

Afgelopen woensdag hebben we onze bezoekers geïnformeerd over de te nemen maatregelen n.a.v. de persconferentie van dinsdag 2 november jl. We hebben hierop een aantal reacties en vragen gekregen die volledig begrijpelijk zijn. Omdat door de veelheid aan regels en voorschriften niet altijd duidelijk is welke regels voor wie van toepassing zijn zetten we ze onderstaand graag nog even voor je op een rij.

Moet ik een mondkapje dragen?

Bij binnenkomst is het de bedoeling dat je een mondkapje draagt. Dit mondkapje mag af nadat je een geldige QR-code of coronatoegangsbewijs hebt kunnen laten zien.

Hoe regel ik een coronatoegangsbewijs voor bezoek aan Kunstkwartier? (stappenplan QR-code)

Wij volgen hierbij het stappenplan van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen

Ik heb thuis een zelftest gedaan en die was negatief, mag ik hiermee naar binnen?

Ook hierbij volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Een negatieve testuitslag van een zelftest geldt niet als coronatoegangsbewijs.

Ik ben niet in het bezit van een geldige OR-code of coronatoegangsbewijs. Wat nu?

Niet iedereen is in het bezit van een geldige QR-code. Als je bij binnenkomst geen geldige QR-code kunt tonen kunnen we je helaas geen toegang geven. Hoe welkom normaal gesproken iedereen ook is, als organisatie kunnen we niet anders dan ons aan de wet- en regelgeving te houden.

We bieden je onderstaand graag de alternatieven aan voor het geval je niet in het bezit bent van een geldige QR-code of toegangsbewijs:

 • Indien mogelijk kun je de lessen online volgen zoals dat eerder ook mogelijk was. Overleg dit met je docent.
 • Als je daar om wat voor reden dan ook geen gebruik van wil maken, vinden we dat natuurlijk erg jammer maar hebben ook daar begrip voor. In dat geval brengen we de lessen die je de komende tijd niet zult volgen ook niet in rekening. Je blijft dan wel gewoon ingeschreven en hervat de lessen zodra dit weer mogelijk is.
 • In een aantal voorkomende gevallen kan het zijn dat er toch nog een incasso plaats vindt terwijl dit wellicht niet correct is. Wij verzoeken je in dat geval contact op te nemen met de lesgeld administratie voordat je de incasso storneert.

Dank alvast voor jullie begrip en medewerking. Hopelijk is het allemaal van korte duur.

streep.png

Update 3 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 2 november moeten wij jammer genoeg weer extra maatregelen nemen.

Een deel van de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus gaat per direct in. Dan gaat het over de basisregels waarbij o.a. de 1,5 meter afstand houden weer van toepassing is. Hoewel het voor ons geen verplichting is zullen we net als vorige keer toch weer de mondkapjesplicht invoeren voor de doorstroomruimtes. Dat is voor ons allemaal veiliger.

M.i.v. zaterdag 6 november gelden extra regels waar we ons allemaal aan te houden hebben. Dan gaat het om het hebben van een geldige QR-code voor iedereen vanaf 18 jaar.

Wat betekent dat in de praktijk?

Wat verandert er per 6 november?

 • Vanaf 6 november zullen we bij iedereen vanaf 18 jaar moeten checken of ze in het bezit zijn van een geldige QR-code. Geen geldige QR-code betekent geen toegang, hoe vervelend het ook is. Onderstaand vind je de procedure per locatie.
  • Helmond
   • Alle bezoekers vanaf 18 jaar worden bij binnenkomst door de receptie gecontroleerd op het hebben van een geldige QR-code. Geen geldige QR-code betekent dat we je jammer genoeg niet mogen binnenlaten.
  • Geldrop-Mierlo
   • Omdat we in Geldrop-Mierlo lokalen huren binnen Centrum Hofdael hebben we geen garantie dat iedereen bij binnenkomst gecontroleerd wordt. Voorafgaand aan elke les zal de check dus door de docent gedaan worden.
  • Nuenen
   • Ook hier hebben we, net zoals in Geldrop-Mierlo, geen garantie dat iedereen bij binnenkomst gecontroleerd wordt. Voorafgaand aan elke les zal de check door de docent gedaan worden.
  • Lessen op locatie
   • Voor lessen die gegeven worden op locatie, zoals in verenigingsgebouwen van harmonieën en fanfares geldt ook dat voorafgaand aan elke les de check door de docent zal gedaan worden.

Informatievoorziening

Wij vertrouwen er op dat we jullie hiermee van de belangrijkste zaken op de hoogte hebben gebracht. De ervaring heeft geleerd dat de uitleg van de maatregelen kan veranderen. Bijvoorbeeld omdat de rijksoverheid wijzigingen doorvoert of omdat de veiligheidsregio bepaalde keuzes maakt en in de noodverordening opneemt. En die noodverordening is leidend.

Met de aanscherping van de maatregelen wordt het weer duidelijk dat we voorlopig nog niet af zijn van het hele Corona gebeuren en wordt er opnieuw van ons allemaal om de nodige aanpassingen en flexibiliteit gevraagd. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we ook nu de moed niet verliezen en met plezier en passie kunnen blijven genieten van de lessen.