corona.jpg

Covid-19 protocol

signing corona groen.jpg

Hygiëneregels

Uiteraard zorgen wij ervoor dat iedereen veilig in ons pand kan verblijven en dat de lessen volgens de richtlijnen van het RIVM worden verzorgd. Om deze veiligheid te kunnen garanderen is het van belang dat we ons allemaal volgens de regels gedragen. Deze zijn in ons pand ook overal zichtbaar. We hebben looproutes aangebracht, desinfecterende middelen zijn aanwezig en, waar nodig, schermen voor de juiste afscheiding. Concreet betreft het de volgende onderwerpen:

De RIVM richtlijnen zijn te allen tijde leidend;

 • Bij de ingang van het pand en bij alle lokalen zijn desinfecterende middelen aanwezig;
 • De voorschriften waar we ons aan dienen te houden staan ook op onze website;
 • In alle (les)ruimtes moet iedereen 1,5 m afstand kunnen houden en staan stoelen en werk-/lesplekken 1,5 m uit elkaar;
 • Gebruikte cursusmaterialen worden regelmatig gereinigd;
 • Iedereen spreekt elkaar aan bij ongewenst gedrag bij het overtreden van de regels;
 • Deuren van lokalen en looproutes dienen open te blijven zodat er minder aangeraakt hoeft te worden;
 • Zowel bij binnenkomst in het lokaal als bij vertrek reinigen zowel de cursist als de docent hun handen;
 • Tafels die in leslokalen worden gebruikt worden bij binnenkomst door de leerling zelf schoongemaakt. Dit gebeurt ook weer bij het verlaten van het lokaal;
 • In het hele gebouw zijn looproutes aangebracht zodat de 1,5 m afstand kan worden gegarandeerd;
 • Bij zowel binnenkomst in als vertrek uit het pand dient de 1,5 m afstand ook geborgd te zijn;
 • Bezoekers kunnen niet spontaan binnenlopen, ze moeten zich eerst aanmelden bij de receptie;
 • Bij elke bezoeker (cursist, ouder of wie dan ook) moet een check plaats vinden om in te schatten of er risico’s zijn. Dit betekent dat er, voordat u met de docent naar de lesruimte gaat, vóóraf bij de receptie met de cursist contact is om de risico’s in te schatten. En als die risico’s er zijn betekent dit dat de cursist geen les krijgt en verzocht wordt het pand weer te verlaten;
 • Iedereen wordt verzocht voorafgaand thuis het toilet te bezoeken;
 • Voor groepslessen bij kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 m afstand maatregel niet.

Steeds meer mensen hebben het gevoel dat we met de beperkingen van o.a. 1,5 meter afstand wel wat soepeler om kunnen gaan omdat het met de ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat overlijdt de goede kant op gaat. Toch verzoeken wij u vriendelijk u aan de voorschriften te houden. Laten we als het over gezondheid gaat geen enkel risico nemen.

Restitutie

We hebben u een aantal keren gevraagd de facturen gewoon te blijven betalen en de incasso’s niet te storneren, ook al wordt er geen les gegeven. U heeft daar allemaal volledig in mee gewerkt, waarvoor onze hartelijke dank. We hebben u ook steeds aangegeven dat we, zodra de activiteiten weer hervat kunnen worden, de balans op zouden maken en kijken welke eventuele compensatie mogelijkheden we hebben. Nu we de lesactiviteiten grotendeels weer kunnen hervatten zullen we de stand van zaken per 30 juni a.s. gebruiken als basis voor de volgende tegemoetkoming.

Voor groepslessen dans, theater, musical, beeldende kunst, pilates en yoga geldt dat alle lessen die vanaf 12 maart t/m 31 mei niet zijn doorgegaan, volledig worden gerestitueerd.

Voor alle individuele muzieklessen waarbij cursisten geen gebruik hebben gemaakt van de online lessen, geldt ook dat alle lessen die vanaf 12 maart jl. t/m 31 mei niet zijn doorgegaan, volledig worden gerestitueerd.

Voor alle individuele muzieklessen waarbij cursisten gebruik hebben gemaakt van de online lessen, geldt dat op alle lessen die van 12 maart t/m 31 mei zijn gevolgd, 10% korting wordt gegeven. Dit doen we omdat we ons realiseren dat online lessen niet 100% een alternatief zijn voor de reguliere lessen en we u daarin tegemoet willen komen. Lessen die überhaupt sinds 12 maart jl. niet zijn doorgegaan, worden ook volledig gerestitueerd.

We hebben besloten om de laatste automatische incasso voor het afgelopen seizoen, die normaliter eind mei plaats vindt, met 1 maand uit te stellen naar eind juni zodat een en ander correct kan worden verrekenden/of worden terugbetaald vóór het zomerreces.

We hopen dat we er hiermee in geslaagd zijn om in deze ook voor jullie lastige tijden de pijn een beetje te hebben kunnen verzachten. Uiteraard hopen we jullie na de zomervakantie allemaal weer terug te zien in hopelijk betere tijden.

We adviseren u de komende dagen uw mailbox in de gaten te houden, we zullen u steeds op de hoogte houden van de stand van zaken. Ook zal er vanuit de docent regelmatig contact worden opgenomen.

Dank alvast voor uw begrip en medewerking.