breed 4 HEADER HOMEPAGE WHY 1333x512 .png

Over Kunstkwartier

Kunstkwartier pand

Kunstkwartier is er voor iedereen!

Wij geloven erin dat kunst en cultuur leuk is, maar ook dat je er enorm veel van leert. Het is eigenlijk net als buitenspelen. Je bent lekker bezig. Je kunt je gedachten verzetten. Lekker samen een fantasiespel spelen waarin alles kan. De wereld even vergeten.Het stimuleert de creativiteit én daar heb je je hele leven wat aan!

Daarom zetten wij ons in om meer creativiteit in het dagelijks leven te brengen. Dat doen onze ruim 100 professionele docenten in de vorm van cursussen, workshops, coaching en projecten op maat. Bij ons in huis maar ook in de wijk, met activiteiten en projecten in buurthuizen, zorgcentra en op scholen. Dans, Muziek, Beeldende Kunst, Theater, Pilates en Yoga. Of een combinatie ervan! Regelmatig verbinden wij de verschillende kunstdisciplines en laten we grenzen vervagen. De mooiste projecten ontstaan als je samen de verbinding opzoekt.


Beloningsbeleid Stichting Kunstkwartier
Beloningsbeleid Stichting Kunstkwartier

Standaardformulier publicatieplicht
Standaardformulier publicatieplicht belastingdienst

Meerjarenvisie 2021 - 2025

We zijn druk bezig geweest met het vaststellen van onze meerjarenvisie. Wil je graag weten wat wij allemaal van plan zijn? Lees dan ons verslag.
Meerjarenvisie 2021 - 2025

2022.04.11 Jaarverslag 2021.png

Jaarverslag 2021, een jaar vol dynamiek.

Ook 2021 stond volop in het teken van Corona. De ervaringen uit 2020 hebben ons weerbaar en creatief gemaakt. Alles liep anders dan we gepland hadden.

Voorstellingen die niet door konden gaan, repetities die afgelast werden, optredens die gecanceld werden, lessen die niet door konden gaan. Ondanks de diverse lockdowns die we ook in 2021 hebben gehad, hebben we vertrouwen gehouden in een goede afloop. En de ruimte benut om te doen wat nog wel kon.

Kunstkwartier jaarverslag 2021
Kunstkwartier financieel jaarverslag 2021

Jaarverslag Raad van toezicht Kunstkwartier 2021

Stichting Kunstkwartier werkt volgens het raad-van-toezicht-model zoals vermeld in de Governance Code Cultuur. De stichting heeft een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

Jaarverslag Raad van Toezicht Kunstkwartier 2021

2020.06.28 kunstkwartier jaarverslag2.jpg

Jaarverslag 2020, een jaar in het teken van Corona

Een jaar met afwisselend volledige en gedeeltelijke sluiting. Een jaar van onzekerheid en gebrek aan perspectief. Van online lessen en thuiswerken. Van onzekerheid over toekomst en gezondheid.

Van in beeld blijven bij cursisten, deelnemers én medewerkers. En een jaar met gemis aan contact en toch vol van persoonlijk contact. Het was een intensief jaar dat anders liep dan gepland.

2020.06.28 kunstkwartier jaarverslag .pdf
2020.12.31 Financieel verslag .pdf

Jaarverslag Raad van toezicht Kunstkwartier 2020

Stichting Kunstkwartier werkt volgens het raad-van-toezicht-model zoals vermeld in de Governance Code Cultuur. De stichting heeft een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

2020 Jaarverslag Raad van Toezicht

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van uitbreiding en vernieuwing van het cursorisch aanbod en uitbreiding van de activiteiten op de scholen. Daarnaast is onze bijdrage in het maatschappelijk domein fors toegenomen. In dit jaarverslag kunnen we uiteraard niet alle activiteiten benoemen die we hebben uitgevoerd in 2019. Daarvoor is ons palet aan dienstverlening te uitgebreid. We staan stil bij een aantal belangrijke en/of bijzondere gebeurtenissen.

Kunstkwartier jaarverslag 2019

algemeen-nut-beogende-instelling-anbi-logo.png

Kunstkwartier beschikt over een ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

RSIN (fiscaal identificatienummer) 806357733