homepage header.jpg

Klachtenregeling

Ongewenste omgangsvormen of klacht?

De directie en de ondernemingsraad van Kunstkwartier zien graag tevreden cursisten en ouders. Toch kan het gebeuren dat zich problemen voor doen, dat u ontevreden bent of dat u zich niet goed behandeld voelt. Kunstkwartier zal haar uiterste best doen het ontstane probleem samen met u op te lossen.


Als u ontevreden bent over Kunstkwartier
Ons advies is om uw klacht direct met de betreffende medewerker te bespreken. In een direct gesprek kan de klacht meestal tot tevredenheid worden opgelost. Dit werkt meestal het snelst. Mocht u hier niet met elkaar uitkomen, dan kunt u in gesprek met de directie.


U kunt gebruik maken van de vertrouwenspersoon
Mocht u het gevoel hebben uw klacht niet goed te kunnen bespreken met de medewerker of bent u na een gesprek met de medewerker of met de directie niet tevreden met de uitkomst van dit gesprek, dan kunt u ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, mevrouw Anny Driessen. U kunt Anny vragen mee te denken over de aanpak van uw klacht en zij kan u bij de aanpak ook praktisch ondersteunen.Klachtenregeling

De klachtenregeling bestaat, samengevat, uit drie stappen:

  • Direct gesprek tussen u en degene waar de klacht over gaat;
  • U beschrijft uw klacht op papier en legt hem voor aan de directeur van Kunstkwartier Helmond;
  • U beschrijft uw klacht op papier en vraagt de externe klachtencommissie om een beslissing te nemen.

U schakelt door naar stap 2 als de eerste stap te weinig heeft opgeleverd of als u in stap 1 geen vertrouwen heeft.
U schakelt door naar stap 3 als u niet tevreden bent met de manier van behandelen door de directeur of de uitkomst van zijn behandeling.


Ondersteuning door de vertrouwenspersoon
Kunstkwartier biedt u de mogelijkheid bij het indienen en bespreken van een klacht gebruik te maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. U kunt haar voor ondersteuning benaderen bij stap 1, 2 en 3 uit de klachtenregeling.
Als u uiteindelijk bij stap 3 zou komen en een klacht bij de klachtencommissie gaat indienen is vooraf overleg met de vertrouwenspersoon verplicht.

De vertrouwenspersoon doet zijn werk in overleg met de cliƫnt die een beroep op haar doet en handelt zelfstandig en onafhankelijk van Kunstkwartier. U kunt haar kosteloos benaderen. De vertrouwenspersoon helpt u maar u houdt de regie, u beslist zelf wat u gaat doen. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de principes van de privacy wetgeving zoals vastgelegd in de AVG. Het contact vindt in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. In overleg met onze vertrouwenspersoon kunt u ook besluiten om elkaar te ontmoeten.


Contactgegevens:
CoachUp
Anny Driessen

info@coach-up.nl
0627889178