dcl-balk-website-1.jpg

De Cultuurloper, Cultuureducatie met kwaliteit

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Met De Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij hun school. Het traject begeleidt scholen via acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken.

Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door lokale intermediairs. De coaches van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.

Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. 

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie), in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.

Kunstkwartier is intermediair van De Cultuur Loper, dus heb je een vraag, laat het ons weten:

Otine@kunst-kwartier.nl
Karin@kunst-kwartier.nl
of via of 0492-542445