RXCJ5756.JPG

Vul onderstaand formulier in.

Gegevens cursist

Gegevens betalingsplichtige

Kunstkwartier maakt geregeld foto-, video-, of geluidsopnames tijdens lessituaties en/of activiteiten. Deze opnames worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Wij respecteren ieders privacy, daarom wordt er voordat de opname wordt gemaakt altijd eerst toestemming gevraagd. Indien de foto wordt gebruikt voor publicitaire doeleinde vragen wij eerst om toestemming voor gebruik van beeldmateriaal.