Vrijwilligers

Visie op vrijwilligerswerk

Kunstkwartier wil een sociaal-maatschappelijke rol vervullen door in de leefgemeenschap ruimte te bieden aan vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Kunstkwartier staat midden in de samenleving en de vrijwilligers zorgen voor de verbinding daarmee. Daarnaast werkt Kunstkwartier ook met vrijwilligers om financiële redenen. Met de hulp van vrijwilligers kan veel meer werk verzet worden. We zetten veel tijd en energie in om vrijwilligers goed te begeleiden en hun een leuke en veilige werkomgeving te verschaffen.

Ontwikkeling

Voor vrijwilligers is het werk bij Kunstkwartier een zinvolle vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en het vertrouwen in eigen kunnen. Mensen nemen taken op zich, die ze leuk vinden of waar ze een uitdaging in zien. Er is ruimte om nieuwe dingen te leren en te groeien in taken en verantwoordelijkheden. Vrijwilligers brengen levenservaring en kennis mee waar Kunstkwartier haar voordeel mee kan doen. Wij staan open voor inbreng van eigen ideeën.

Taken en verantwoordelijkheden

Als vrijwilliger lever je een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de instelling als geheel, alsook aan de afdelingen Beeldende kunst, Dans, Muziek, Schrijven en Theater en de administratieve en/ of de facilitaire dienst. De werkzaamheden kunnen liggen op het gebied van organisatie, coördinatie, ondersteuning en/of uitvoering. 

Waardering

De inzet van vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd en we zien hen als een medewerker van Kunstkwartier. Onze vrijwilligers kunnen voorstellingen, concerten en andere presentaties van Kunstkwartier bezoeken,  worden met kerst gewaardeerd, krijgen een uitnodiging voor het jaarlijkse personeelsuitje. Spontaan worden ook (on)regelmatig uitnodigingen rondgestuurd en gemaild voor een gezamenlijke viering. Aanleidingen zijn vaak onverwachte, bijzondere gebeurtenissen en ook verjaardagen, jubilea of een gezamenlijke kopje koffie voor een vakantiesluiting.

Vergoeding

Vrijwilligers die zich inzetten voor Kunstkwartier ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding. Wanneer de vrijwilliger onkosten maakt wordt deze, vooraf in overleg met de directie, vergoed.

Vrijwilliger worden?

Wil jij een leuke en uitdagende functie als vrijwilliger? Stuur een mail met je gegevens naar Karine Wirjosemito, info@kunst-kwartier.nl, met daarin een korte persoonsomschrijving en je motivatie. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.