Vacatures

Momenteel zijn de onderstaande vacatures vacant binnen Kunstkwartier:

Hoofd Kunst en Cultuur

Omvang: 0,6 fte (21,6 uur) - Tijdelijke aanstelling

Het hoofd Kunst en Cultuur geeft leiding aan de disciplines dans, muziek, theater, beeldende kunst en body- en mind en rapporteert aan de directeur-bestuurder. De taken en verantwoordelijkheden bestaan voornamelijk uit:

  • Het dagelijks leiding geven aan de afdeling
  • Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan specifiek beleid.
  • Het bijdragen aan het management van de instelling, lid van het Management Team
  • Het signaleren en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen
  • Leiding geven aan veranderingstraject

Het bijdragen aan de ontwikkeling naar een bredere dienstverlenende klantgerichte organisatie, door het initiëren en coördineren van innovatieve producten en diensten. Het vertalen van ideeën naar nieuwe markt- en klant specifieke producten. Het goed en efficiënt laten functioneren van het totale aanbod, zowel binnen- als buitenschools, en het zorgdragen voor verbinding en ondersteuning van de georganiseerde en ongeorganiseerde amateurkunst.

Klik hier voor meer informatie