Vacatures

Kunstkwartier is per 1 januari 2018 op zoek naar een Directeur-bestuurder (0,78 fte)

Wij zijn Kunstkwartier.

Het levendige centrum voor kunsteducatie en amateurkunst in Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen. We zijn er voor iedereen, van peuter tot gepensioneerde, voor individuen en groepen. We werken vanuit de overtuiging dat kunst beoefenen leuk is, maar dat je er ook je eigen grenzen mee verlegt. En zelfs dat het mensen dichter bij elkaar brengt.

Daarom doen we onze best om creativiteit in het dagelijks leven te brengen. Laagdrempelig, maar van hoge kwaliteit. Dat doen we met hart voor de kunst en met een gezonde ondernemersgeest. Bij ons in huis, maar ook in de wijk, bij de verenigingen, scholen, zorginstellingen en bedrijven. Vanzelfsprekend werken we in partnerschap en co-creatie.

Kunstkwartier is op zoek naar een bevlogen directeur-bestuurder (0,78 fte) die per 1 januari 2018 onze dynamische organisatie kan leiden en vertegenwoordigen. Wij zoeken een persoon met een cultureel hart die een inhoudelijke en zakelijke visie als vanzelfsprekend weet te combineren en uit kan dragen.

Kunstkwartier is dit jaar van start gegaan met een nieuwe beleidsperiode. Samen met een afvaardiging van het personeel is de meerjarenvisie 2017-2020 vorm gegeven. Deze dient nu nader uitgewerkt en uitgevoerd te worden. Ambitie is om te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie met een aantal relatief zelfstandig opererende teams, met merkgerichte communicatie en een herinrichting van bedrijfsprocessen daar waar nodig. Uiteraard blijven vakmanschap, artistieke kwaliteit en pedagogisch-didactische deskundigheid hoog in het vaandel staan van onze medewerkers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke doorontwikkeling van Kunstkwartier. De organisatie bedient de eigen cursusmarkt en werkt daarnaast intensief samen met lokale partners om kunst- en cultuureducatie te verbinden met o.a. het onderwijs, amateurkunstverenigingen en het veld van zorg & welzijn. Onze organisatie kent een open en informele cultuur.

Bij Kunstkwartier werken ongeveer 90 medewerkers in 30 fte. Verder heeft zij een bereik van ruim 13.000 cursisten en deelnemers, verdeeld over de cursus-, onderwijs- en maatschappelijke markt.


Wie ben jij?

We hopen dat je vanuit je intrinsieke motivatie werkt aan de opdracht van Kunstkwartier: de deelname aan kunsteducatie in het werkgebied van Kunstkwartier vergroten en verbreden. Je houdt ervan om in een veelzijdige omgeving je weg te banen en verbindingen aan te gaan, zowel intern als extern. Daarbij heb je oor en oog voor ieders belangen en weet je keuzes te maken die leiden tot het bereiken van de lange termijn doelen. Je zet daarbij je kennis en ervaring op het gebied van verander- en operationeel management in.

Wat verwachten we?

We verwachten dat je werkt op een academisch denk- en werkniveau of minimaal HBO-niveau met aanvullende relevante cursussen en trainingen. Ook heb je minimaal drie tot vijf jaar managementervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen de culturele sector. Je beschikt bovendien over de volgende competenties:

•Visie & strategie

•Initiatiefrijk en resultaatgericht handelen

•Verbinder intern en extern

•Inspirerend en coachend leiding geven (incl. verander- en operationeel management)

•Gezaghebbend

•Politiek en diplomatiek handelen

•Omgevingsbewust

•Overtuigingskracht

•Besluitvaardig

•Communicatief en (zelf-) reflectief vermogen

Kijk voor het uitgebreide functieprofiel op www.kunst-kwartier.nl.

Wat hebben we te bieden?

Bij Kunstkwartier werkt een leuk en enthousiast team van onderwijzend en ondersteunend personeel. Een veelzijdigheid aan persoonlijkheden die samen klaar staan voor de cursisten, deelnemers en partners van Kunstkwartier.

De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Kunsteducatie. De inschaling is conform de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder Kunsteducatie’.

Herken je jezelf in deze vacature? En kan je aantonen dat je over de juiste drijfveren en competenties beschikt? Mail dan uiterlijk 23 oktober 2017 je motivatiebrief en CV naar vacature@kunst-kwartier.nl.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 1 en 3 november 2017.

Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met de huidige directeur-bestuurder Esther Hartzema (e.hartzema@kunst-kwartier.nl).