Missie

Visie (onze kijk op de wereld):

‘Een land zonder cultuur is als een lichaam zonder ziel’ (vrij naar actiegroep ‘zuinig op kunst’, 1994).

We leven in een scharniermoment van de tijd, de samenleving is in transitie. Oude maatschappelijke systemen en thema’s verdwijnen van het toneel, terwijl nieuwe hun intrede doen. Ook de plaats van kunst en cultuur wordt anders. De overheid trekt zich gedeeltelijk financieel terug en culturele instellingen ontdekken (soms noodgedwongen) het ondernemerschap. Tijd voor de sector om zich opnieuw te positioneren in de samenleving. Niet als geïsoleerde instituten, maar als economische partners die hun aanbod nog meer dan voorheen willen verbinden met en integreren in de samenleving. Zo ook Kunstkwartier.

We kunnen niet om kunst en cultuur heen. Ons leven is ervan doordrenkt. Cultuur bepaalt wat we eten en drinken, welke mode we dragen, de architectuur van ons huis, het design van ons bestek, de taal die we spreken. Maar ook de muziek waarnaar we luisteren, de kunst aan de muur en onze voorkeur voor een dansstijl of toneelstuk. Kortom, cultuur bepaalt wie we zijn.

Zélf kunst maken en beoefenen gaat een stap verder. Dat brengt ontwikkeling teweeg. Die ontwikkeling gunt Kunstkwartier iedereen: mens, samenleving en bedrijf. Kunsteducatie en amateurkunst draagt immers bij aan persoonlijke ontwikkeling (sociaal, cognitief en creatief), aan een zinvolle tijdbesteding , ook op hoge leeftijd, aan leefbaarheid in de wijken, aan sociale dynamiek en cohesie, aan een stevige kennis- en creatieve economie, en aan versterking van de lokale identiteit. Kortom, kunstbeoefening en cultuurparticipatie dragen bij aan een aantrekkelijke samenleving.[i]

Missie (onze rol):

‘Kunst zet jou in je kracht’

Kunstkwartier wil hierin de spin off zijn voor Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Zij ontwikkelt zich in snel tempo van een cursusinstituut tot een levendig Centrum voor de Kunsten dat open staat voor iedereen in de gemeenten. Met hart voor de kunsten en een gezonde ondernemersgeest integreren we veelzijdige en toonaangevende kunsteducatie en –beoefening in het dagelijks leven van mensen. Vanuit de overtuiging dat kunst beoefenen leuk is, maar dat je er ook je eigen grenzen mee verlegt. Door het oefenen van persoonlijke vaardigheden, het creëren van sociale cohesie en het stimuleren van creatieve en innovatieve ideeën. Dat doen we bij ons in huis, maar ook bij verenigingen, in scholen en zorginstellingen, bij bedrijven en op straat. Vanzelfsprekend in partnerschap met verenigingen voor amateurkunst, onderwijsinstellingen, professionele producenten, culturele organisaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven.

ANBI

Kunstkwartier is in het bezit van een culturele ANBI-status. Meer informatie kun je vinden via: http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/kunstc...


[i] Privaat én Publiek (de toekomst van kunstencentra in Nederland), Kunstfactor sectorinstituut amateurkunst, Sandra Trienekens, 2012, pag. 5