Hans Kronenburg, Docent zang

Reeds als koorknaapje zong ik de grote renaissance-motetten in de kathedralen van Strassbourg,
Reims, Lyon, Fribourg, Florence, Milaan en Rome. Het vormde een muzikale inspiratie die mijn leven bepaalde. Na incidentele renaissancistische programma's, radiouitzendingen en grammofoonplaten met het Helmonds Kamerkoor en met het dubbelkwartet Arti Vocali, is Vicus Artis mijn eerste ensemble waarmee we ons uitsluitend wijden aan verschillende aspecten van de vocale meerstemmige muziek uit het Europa van de 16e en 17e eeuw.