De Blazersklas, Schoolproject (de gouden driehoek)

De blazersklas is een project i.s.m. de muziekvereniging uit de wijk van 9 lessen dat tijdens de reguliere muziekles plaatsvindt. Alle leerlingen van de blazersklas leren samen, in een klasorkest, een blaas- of slaginstrument te bespelen.

Het project mondt uit in een grandioze eindpresentatie. Na afloop van het project kunnen de kinderen zich inschrijven voor een proefles op instrument naar keuze.

Leerdoelen:

 • Basisschool en/of verenigingsgebouw participerende muziekvereniging
 • Een nieuwe of extra impuls geven aan het muziekonderwijs in de klas/school.
 • Het aanleren van de basisprincipes van melodie, harmonie, ritmiek en samenspel.
 • Het aanleren van de beginselen van het bespelen van een blaas- of slaginstrument.

Benodigdheden:

 • Dirigent en leden van participerende muziekvereniging.
 • Instrumentale vakdocenten.
 • Vrijwilligers van de vereniging.
 • Repetitieruimtes en zaal voor eindpresentatie worden gekozen i.o.m. participerende vereniging
 • Participerende vereniging zorgt voor bladmuziek, lessenaars, instrumenten.

Organisatie:

 • Repetitieruimte op school en verenigingsgebouw worden door leden van participerende vereniging in gereedheid gebracht.
 • School zorgt voor vervoer na evt. repetitieruimtes buiten school.
 • Organisatie van project en eindpresentatie is in handen van Kunstkwartier en participerende vereniging.
 • Er wordt rekening gehouden met de instrumentkeuze van het kind.

De blazersklas kan geheel op maat worden gemaakt. Van 2 tot 38 lessen per jaar.

‘De gouden driehoek’ is een projectvorm waarbij de muzieklessen op de basisschool worden versterkt met hulp van professionele muziekdocenten van Kunstkwartier en de muziekvereniging in de wijk.

Na afloop van het project kunnen de kinderen zich inschrijven voor een proefles op instrument naar keuze.


Wil je dit, of soortgelijk, project bij jou op school?

Neem dan contact op met Otine van Erp of Karin van Dijk:

Otine@kunst-kwartier.nl
Karin@kunst-kwartier.nl
of via of 0492-542445

| Print |