Carnaval der dieren

Carnaval der dieren is een Multidisciplinair en schoolbreed schoolproject, de hele school werkt samen aan de voorstelling 'Carnaval der Dieren'. Er wordt gedanst, muziek gemaakt, toneel gespeeld en aan het decor gewerkt.

De kracht van dit project zit in het feit dat alle kinderen van de school hun steentje bijdragen. Er wordt saamhorigheid gecreëerd, je werkt met z'n allen toe naar een geweldige eindpresentatie. Een voorstelling waar je als school trots op kan zijn.

Onder leiding van kunstvakdocenten van Kunstkwartier krijgt iedere groep een aantal lessen als voorbereiding van de presentatie:

  • Dans (groep 1 en 2): 2 lessen van 0,75 uur
  • muziek (groep 5 en 6): 2 lessen van 0,75 uur.
  • Theater (groep 7 en 8): 2 lessen van 1 uur.
  • Beeldende Kunst (groep 3 en 4): 1 les van 1,5 uur

Hierna volgt een generale repetitie en de voorstelling waarbij natuurlijk alle papa's, mama's, opa's en oma's welkom zijn!

Het project kan volledig op maat gemaakt worden.

Wil je dit, of soortgelijk, project bij jou op school?

Neem dan contact op met Otine van Erp of Karin van Dijk:

Otine@kunst-kwartier.nl
Karin@kunst-kwartier.nl
of via of 0492-542445


Samenwerking met muziekvereniging in het kader van ‘de gouden driehoek’ is mogelijk maar niet noodzakelijk. In ‘De gouden driehoek’ worden de muzieklessen op de basisschool versterkt met hulp van professionele muziekdocenten van Kunstkwartier en de muziekvereniging in de wijk.

| Print |