Breng jezelf in beeld!

Kinderen van tegenwoordig leven in een wereld waaruit de digitale mogelijkheden niet meer zijn weg te denken. Velen kunnen zich geen wereld meer voorstellen zonder een mobiele telefoon, p.c., of spelcomputer. Dit heeft een enorm effect op de belevingswereld van kinderen. Wat is fictie, wat is werkelijkheid.

Om kinderen goed te leren kijken, waarnemen en zich bewust(er) te maken van hun omgeving hebben

Sandra van den berg en Julienne Tullemans een project ontwikkeld waarbij de deelnemers op een creatieve manier, met behulp van fotografie, tekenen en schilderen een uitgebreid autobiografisch werk gaan maken.

Het project bestaat uit twee onderdelen:

1. Fotografie

In het onderdeel fotografie brengen de kinderen hun eigen wereld in beeld. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gefotografeerd portret van degene die ze later gaan ook gaan schilderen. Ze kiezen zelf iemand die ze op de foto willen zetten. Tijdens de uitvoering van deze opdracht ontdekken ze hoe ze creatief om kunnen gaan met hun omgeving, leren ze kijken als een echte fotograaf en maken zo kennis met hun artistieke kant.

Naast belangrijke thema’s als uitsnede, belichting, omgeving, sfeer en compositie wordt ook het werk van verschillende topfotografen besproken om het thema portretfotografie te illustreren.

2. Tekenen en schilderen

Tijdens deze lessen leren de kinderen eerst de techniek van het portrettekenen en schilderen. Vervolgens gaan ze een portret maken van een belangrijke persoon uit hun directe omgeving. In de lessen fotografie zijn ze al bezig geweest met compositie en belichting. De kennis die ze hier hebben opgedaan wordt verder verdiept in de schilderlessen. Ook in deze lessen komt compositie, licht en donker en de werking van kleur aan bod.

De portretten worden uitgewerkt met spulletjes die te maken hebben met de geportretteerde persoon.

Door middel van een stevige lijmsoort kan er van alles op het schilderdoek bevestigd worden.

Duur van het project

 • 3 x 1,5 uur workshop fotografie
 • 3 x 1,5 uur workshop tekenen en schilderen - schilderworkshop
 • De leerlingen worden uitgenodigd door middel van een kleine presentatie tijdens een kort bezoekje aan de klassen van groep 7 en 8 waarbij zij tevens een inschrijfformulier krijgen uitgereikt.

  In principe worden de workshops gegeven op school aansluitend aan de lesuren. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid, indien qua vervoer vanuit school mogelijk, de workshops plaats te laten vinden in het atelier van Julienne Tullemans in de Uilenburcht.

  Wil je dit, of soortgelijk, project bij jou op school? Neem dan contact op met Otine van Erp of Karin van Dijk:

  Otine@kunst-kwartier.nl
  Karin@kunst-kwartier.nl
  of via of 0492-542445

  | Print |