LAATSTE NIEUWS CORONA VIRUS (dd. 25 maart 2020):

Graag informeer ik u over ontwikkelingen binnen Kunstkwartier als gevolg van het Coronavirus. Maandag 23 maart jl. heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Helaas betekent dit dat Kunstkwartier tot nader order tot 1 juni gesloten blijft. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor we onze activiteiten eerder kunnen hervatten, dan zullen we dat natuurlijk doen. We houden jullie daarvan uiteraard op de hoogte. In onze nieuwsbrief van 17 maart jl. hebben we aangegeven druk bezig te zijn met het ontwikkelen van online alternatieven om les te kunnen geven. Er is door vele collega’s hard gewerkt om tot concrete resultaten te komen. En die resultaten zijn er!

In de volgende disciplines van Kunstkwartier hebben we alternatieve oplossingen gevonden.

Dans
Binnen de dansafdeling zijn instructiefilmpjes opgenomen waarbij leerlingen thuis kunnen oefenen en geen onnodig grote achterstand oplopen.

Body en Mind
Ook binnen de afdeling Body en Mind (pilates en yoga) zijn instructiefilmpjes opgenomen. Hiermee kunnen cursisten de oefeningen thuis doen.

Muziek
Binnen de afdeling muziek is hard gewerkt om voor de veelheid aan verschillende lessen goede oplossingen te vinden voor het realtime lesgeven op afstand. Deze week worden de zaken verder uitgewerkt. De verwachting is dat komende week de meeste docenten op afstand les kunnen geven.

Beeldende kunst
Bij de afdeling beeldende kunst is het online lesgeven wat lastiger. Omdat het groepslessen betreft is het belangrijk dat de contacten interactief kunnen plaatsvinden. Dit vraagt op technisch gebied nogal wat, zowel aan de kant van de cursisten als van Kunstkwartier. Daarnaast zijn er voor deze lessen bepaalde materialen benodigd die het lesgeven op afstand lastig maken. Er wordt nog druk gezocht naar alternatieve mogelijkheden waardoor de cursisten tóch actief kunnen blijven.

Natuurlijk blijven we op alle terreinen continu de ontwikkelingen volgen en spelen we daar waar het kan er op in met passende oplossingen.

Contact
Docenten nemen zélf contact met u op om af te stemmen wanneer de lessen kunnen plaatsvinden. Dit is de meest snelle en efficiënte manier om iedereen te kunnen bereiken.

Wat betekent dit voor het cursusgeld?
Uiteraard zullen we u niet verplichten op deze manier de lessen te volgen, we hopen dat uiteraard wel. Voor iedereen geldt dat, zodra de crisis voorbij is, gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om lessen eventueel nog in te halen. Daar waar dat niet kan zullen we bekijken of gemiste lessen daar waar van toepassing kunnen worden gerestitueerd.


Als er vragen of opmerkingen zijn, weet Kunstkwartier dan te vinden.

Hopelijk lukt het ons allemaal om in deze omstandigheden gezond te blijven.


Met vriendelijke groeten,

Theo de Veer
Directeur-bestuurder.