LAATSTE NIEUWS CORONA VIRUS (dd. 18 maart 2020):

Donderdag 12 maart jl. hebben we zoals u weet helaas het besluit moeten nemen om alle activiteiten van Kunstkwartier tot nader order te staken i.v.m. het Coronavirus. We wisten dat de overheid 16 maart weer met een update zou komen. Dat de maatregelen van de overheid zo drastisch zouden zijn hadden we niet verwacht. We hebben direct een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de noodzakelijke onderdelen in de organisatie geen gevaar lopen.

Kunstkwartier volgt het standpunt van de overheid, dit betekent dat ook wij helaas tot 6 april a.s. alle activiteiten moeten blijven staken. Voor zover de functie dit toelaat zijn onze medewerkers vanuit huis aan het werk. Op deze manier zorgen we er voor dat Kunstkwartier op belangrijke punten blijft doordraaien.

U bent van ons gewend dat we de kosten van de cursus in termijnen factureren en incasseren. Dat proces loopt door. Zodra Kunstkwartier haar activiteiten weer kan oppakken zullen we de balans opmaken en daar waar nodig de gemiste lessen op een passende wijze compenseren.

Op ons antwoordapparaat verwijzen we door naar onze website en facebook. Mails die gestuurd worden naar info@kunst-kwartier.nl en receptie@kunst-kwartier.nl worden dagelijks bekeken en waar mogelijk ook beantwoord.

Gezien het feit dat de periode van sluiting langer duurt dan we verwacht hadden, zijn we druk bezig te zoeken naar alternatieven waarmee we (een deel van) onze lesactiviteiten toch doorgang kunnen laten vinden. Hier werken we hard aan. Zodra hier ontwikkelingen in zijn laten we dit weten.

Ik vertrouw er op dat we u hiermee van de belangrijkste zaken op de hoogte hebben gebracht. Zodra er aanleiding toe is zullen we u hierover informeren.

Als er vragen of opmerkingen zijn, weet Kunstkwartier dan te vinden.

Met vriendelijke groeten,

Theo de Veer

Directeur-bestuurder.