Kortingen

Kortingsregeling

Gezinskorting

Als er binnen één gezin meerdere jaarcursussen worden gevolgd, ongeacht discipline en leeftijd, kan er aanspraak gemaakt worden op het toepassen van gezinskorting (10%). Om aanspraak te kunnen maken op gezinskorting moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is sprake van meer dan één jaarcursus binnen één gezin
  • Deze jaarcursussen vallen allemaal in hetzelfde cursusjaar
  • Er is sprake van één betalingsplichtige m.b.t. de factuur
  • De korting wordt toegepast op de goedkoopste cursus(sen)
  • Een jaarcursus is een cursus van minimaal 20 lesweken vallend binnen één cursusjaar
  • De jaarcursussen hoeven niet binnen één discipline te vallen en de leeftijd van de jaarcursist is niet van belang.
  • De gezinskorting kan niet worden toegepast i.c.m. andere kortingsregelingen.

Danskorting

kortingsbanner.png