Inschrijven

Stappenplan inschrijven via de website:

  • Zoek de cursus van je keuze. Dit kun je doen door op cursussen te klikken en vervolgens de zoekspecificaties links in het beeldscherm te gebruiken, of rechts bovenin zoeken op woord.Ook als je al weet voor welke cursus je wilt inschrijven moet je via de site naar deze cursus toegaan.
  • Als je je keuze gemaakt hebt, klik je op INSCHRIJVEN.
  • Je komt nu automatisch uit bij het inschrijfformulier voor desbetreffende cursus. Boven in beeld staat de cursusnaam nog vermeld als controle.
  • Vul alle gegevens in. (Velden met een * zijn verplichte velden)
  • Druk op INSCHRIJVEN.
  • Je inschrijving wordt nu automatisch naar ons verzonden.
  • Je ontvangt op korte termijn een bevestiging van inschrijving.

Mocht je onverhoopt problemen ondervinden met inschrijven, stuur dan een mail naar info@kunst-kwartier.nl:

Vermeld in de mail:

  • of je je in Helmond, Geldrop-Mierlo of Nuenen wilt inschrijven. Je ontvangt dan van ons per mail een inschrijfformulier.
  • het probleem bij digitaal inschrijven (zo help je ons onze website te verbeteren)

Verwerking van je inschrijving

Na ontvangst van je digitale of schriftelijke inschrijving sturen wij je binnen een week een bevestiging per mail van je inschrijving. Tenzij je je in de vakantieperiode inschrijft. Dan ontvang je in de week van 28 augustus bericht. Individuele muziekleerlingen ontvangen rechtstreeks bericht van hun docent.


Inschrijving als cursist is pas geldig na ontvangst van het volledige ingevulde inschrijfformulier van Kunstkwartier. Hierbij dient ook de eenmalige machtiging worden afgegeven t.b.v incasseren van het cursusgeld. Inschrijven is mogelijk via onze website. Papieren inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de receptie van Kunstkwartier.

De inschrijving van cursisten van een muziekvereniging waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, wordt verzorgd door de contactpersoon van de betreffende vereniging. Betreffende muziekverenigingen ontvangen voor hun leden in geval van instrumentale/vocale les (individueel, duo of trio) een korting van 20% op de lesgelden. Voor wat betreft de betaling van de lesgelden is de muziekvereniging de betalingsplichtige.

Plaatsing

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Voor de meeste cursussen is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. De lesgroepen worden door Kunstkwartier samengesteld op basis van leeftijd en niveau. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan de directie besluiten om de cursus niet door te laten gaan. De inschrijving voor een instrumentale/vocale les wordt definitief na afspraken met de docent van Kunstkwartier over de feitelijke lesdag en lestijd. Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de directie.