Van 19 t/m 21 juni 2018 worden de praktijkexamens muziek afgenomen. Alle individuele muzieklessen komen op deze dagen te vervallen tenzij anders afgesproken met de docent.