Kortingen

Kortingsregeling

Gezinskorting

Als er binnen één gezin meerdere jaarcursussen worden gevolgd, ongeacht discipline en leeftijd, kan er aanspraak gemaakt worden op het toepassen van gezinskorting. Om aanspraak te kunnen maken op gezinskorting moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Er is sprake van meer dan één jaarcursus binnen één gezin
 • Deze jaarcursussen vallen allemaal in hetzelfde cursusjaar
 • Er is sprake van één betalingsplichtige m.b.t. de factuur
 • De korting wordt toegepast op de goedkoopste cursus(sen)
 • Een jaarcursus is een cursus van minimaal 20 lesweken vallend binnen één cursusjaar
 • De jaarcursussen hoeven niet binnen één discipline te vallen en de leeftijd van de jaarcursist is niet van belang.
 • De gezinskorting kan niet worden toegepast i.c.m. andere kortingsregelingen.

Samenspelkorting Muziek

Als een cursist een jaarcursus instrumentaal/vocaal onderwijs volgt en daarnaast deelneemt aan de jaarcursus samenspelvorm orkest, ensemble of popband, kan deze aanspraak maken op de samenspelkorting. Om aanspraak te kunnen maken op samenspelkorting moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De betreffende cursist volgt een jaarcursus instrumentaal/vocaal onderwijs en schrijft zich in voor de jaarcursus samenspel (orkest, ensemble, popband)
 • Deze jaarcursussen vallen allemaal in hetzelfde cursusjaar
 • Er is sprake van één betalingsplichtige m.b.t. de factuur
 • Met de jaarcursus instrumentaal/vocaal onderwijs wordt bedoeld: Helmond en Geldrop-Mierlo: individueel of duo/trioles.Nuenen: Individueel les (niet de Kunstkwartierklas)
 • Een jaarcursus is een cursus van minimaal 20 lesweken vallend binnen één cursusjaar. Uitzondering hierop is de tweewekelijkse les (19 lesweken)
 • De koorschool valt niet binnen deze regeling
 • Het betreft jaarcursussen in de discipline muziek en de leeftijd van de jaarcursist is niet van belang

Deze kortingsregeling valt onder verantwoordelijkheid van de directie. Uitzonderingen op deze kortingsregeling worden per geval bekeken door de directie. In alle gevallen beslist de directie over definitieve toekenning van de korting.